Innovation Hub

Innovation Hub

Të dashur kolegë,

Datë 18 Janar 2017, ora 12:30, pranë sallës Polifunksionale të KU Luarasi, ju ftojmë të bëheni pjesë e takimit prezantues të Innovation Hub një iniciativë e Ministrit të Shtetit për Innovacionin dhe Administratën Publike i cili financohet nga programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim- IADSA.

Ju lutem të gjeni bashkengjitur ose ne websiten e KU Luarasi www.luarasi-univ.edu.al, axhendën e takimit, dhe një informacion më të detajuar.

Innovation HUB – Axhenda 18 Janar 2017 ne KU Luarasi

Faleminderit!

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun