Këshillimi i karrierës për maturantët

Këshillimi i karrierës për maturantët

Universiteti “Luarasi”, në kuadër të këshillimit të karrierës për maturantët, zhvilloi takime të ndryshme me maturantët e gjithë Shqipërisë.
Prezantimin e ofertës akademike dhe financiare të Universitetit “Luarasi” për vitin akademik 2019/2020 e prezantoi Rektori i Universitetit, Prof. Dr. Ethem Ruka.