Thirrje: Konferenca e 6-të Shkencore Ndërkombëtare “Sistemi i Drejtësisë në Udhëkryqin e Transformimit” 4 Maj 2016