Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë: “Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi, 12 prill 2017

Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë: “Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi, 12 prill 2017

Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë: 
“Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi, 12 prill 2017 

Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë: “Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshme” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi, 12 prill 2017

Përshëndetje të dashur miq,

Dje mbajti punimet Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë ” Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshme” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi.

Referatat e kësaj konference flisnin lidhur me impaktin e inovacionit në rritjen ekonomike.

Ministria e Ekonomisë Milva Ekonomi dhe zv. Ministri i Financave Erion Luci, prezantuan strategjitë dhe politikat mbështetese për rritjen e peshës së ekonomisë së dijes në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkuruese të ekonomisë shqiptare.

Një falenderim i veçantë u takon studiuesve nga vendi dhe rajoni që kontribuan me kërkimet e tyre shkencore.

Së shpejti, më datë 25 Prill mban punimet Konferenca Ndërkombëtare me temë ” E drejta e votës. E drejta e pronës. Qasje Kushtetuese.” Që do të organizohet nga Fakulteti i Drejtësise Ku Luarasi.

Zyra e Marrëdhënive me Publikun