Konferenca e parë shkencore rajonale“SIGURIA NË SHEKULLIN E XXI…. NE TË RINJTË JEMI PJESË E SAJ”, 12-14 Shkurt 2015

Konferenca e parë shkencore rajonale“SIGURIA NË SHEKULLIN E XXI…. NE TË RINJTË JEMI PJESË E SAJ”, 12-14 Shkurt 2015

12-14 Shkurt 2015

TIRANË  – SHQIPËRI

 

Me datë 13 Shkurt 2015  Luarasi në bashkëpunim me Organizatën rinore Initiative Group Albania dhe me mbështetjen e European Forum Alpbach organizoj Konferencën Rajonale “Siguria në shekullin e XXI…. Ne të rinjtë jemi pjesë e saj”

 

Në këtë konferencë morrën pjesë në panel :

Shkëlqesia e tij Z. Bujar Nishani, President i Republikës së  Shqipërisë

Shkëlqesia e tij Z. Florian Rauning, Ambasador i OSCE në Shqipëri

Shkëlqesia e saj Znj. Romana Vlahutin, Kryetare e delegacionit të BE, në Shqipëri

Franz Fischler, President i European Forum Alpbach

Rektori i SHLUJ “Luarasi” Z. Irakli Koçollari

Christopher Herriot, Lektor në De Montfort University Leicester,UK

   

 AGENDA

 

Qëllimi i Konferencës:

Inicimi dhe forcimi i mëtejshëm i nismës rinore, ndërveprimi i të rinjve për marrëdhëniet dhe proceset e integrimit të Shqipërisë jo vetëm në nivel të BE-së, por edhe si partner potencial në politikat e sigurisë që zbatohen në nivel rajonal dhe global.

Objektivat e konferencës:

– Prezantim me European Forum Alpbach, parimet, shkolla verore, bursat dhe përfshirja e studentëve.

– Përshpejtimi i integrimit të Shqipërisë në BE;

– Nxitja dhe aktivizimi i të rinjve në trajtimin e çështjeve kyçe të shoqërisë shqiptare;

– Prezantime për përfaqësues të gjeneratës së re mbi përvojat ndërkombëtare;

– Modelet aktuale të suksesshme për përmirësimin e kuadrit ligjor të Shqipërisë në lidhje me implementimin e Acquis communautaire për Politikë e Jashtme të Sigurisë së Përbashkët dhe të me qëllim të zhvillimit të politikave të sigurisë së Shqipërisë, në përputhje me ato në nivel të BE-së;

– Bashkëveprimi në mes të panelit dhe pjesëmarrësve me qëllim shkëmbimin e mendimeve lidhur me sfidat e ardhshme të gjeneratave të reja shqiptare;

– Shkëmbimi dhe paraqitja e ideve të reja në lidhje, si dhe bashkëpunimin rajonal ndërkombëtar ndërmjet të rinjve;

– Përfshirja e mëtejshme e të rinjve shqiptarë në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE;

Grupet e Interesit:

– Studentët dhe profesionistëve të rinj që studiojnë ose punojnë në fushën e së drejtës, ekonomisë dhe shkencave politike;

– Akademikë dhe profesionistë në fushën e integrimit të Shqipërisë në BE;

 

Rreth European Forum Alpbach   

European Forum Alpbach (EFA) është një OJQ e shquar austriake, forumi më i vjetër në Europë,  me seli në Vjenë dhe kryesohet nga Dr. Franz Fishler, ish-Ministri austriak dhe Komisioner Europian për Bujqësi. Deri në mars ta vitit 2012 Presidenti i Forumit Alpbach Evropian ishte Dr. Erhard Busek, Kryetar i Institutit për Rajonin e Danubit dhe Evropën Qendrore (IDN) dhe Koordinatori i Iniciativës për Southeast European Cooperative (SECI).

EFA zhvillohet që prej 1945 në Alpbach, fshat Tirolez në Austri, me programe të ndryshme që përfshin konferenca, simpoziume dhe seminare për 3 javë. Çdo vit rreth 4000 pjesëmarrës marrin pjesë në këto seminare dhe konferenca nga e gjithë Europa dhe bota (rreth 70 vende), ndër të cilat janë kryesisht: ekspertë të nivelit të lartë dhe shkencëtarë, ambasadorë, presidentë, kryeministra dhe ministra, fitues të çmimeve Nobel në fizikë, kimi, letërsi dhe studentë.

Folësit dhe pjesëmarrësit nga fushat e shkencës, ekonomisë dhe politikës, ekspertë me përvojë dhe studentë mblidhen së bashku në Alpbach për të diskutuar çështjet aktuale dhe për të formuluar zgjidhje ndërdisiplinore. Veprimtaria tre-javore ofron një mundësi për të hyrë në diskutime me personalitete të njohura. Në një atmosferë të veçantë, folësit nga një shumëllojshmëri e gjerë e disiplinave diskutojnë çështjet aktuale me pjesëmarrësit. Përveç kësaj, programet e gjera sociale ofrojnë mundësi për të vazhduar debatet jashtë konferencave dhe sallave të seminareve.

Frymëzuar nga qëllimet dhe vlerat e Forumit Alpbach Evropian, ish pjesëmarrës nga Shqipëria, një grup studentësh me arsim të lartë, entuziastë dhe të angazhuar për të sjellë ndryshime kanë ngritur përefaqësin e tyre në Shqipëri (IGAA). IG Alpbach Albania është modeluar në bazë të parimeve të përbashkëta si ato në vendet e tjera evropiane dhe ka pasur një ndikim pozitiv në Shqipëri deri tani. Kryesisht, ajo ka për qëllim që ti japë sa më shumë studentëve bursa dhe mundësi për të marrë pjesë në Europian Forum Alpbach.

http://www.alpbach.org/en/

Rreth Initiative Group Alpbach Albania (IGAA)
Iniciativa Group Alpbach Albania është një organizatë jo-fitimprurëse.

IG Alpbach Albania është themeluar në prill 2013 me qëllim promovimin e vlerave të European Forum Alpbach në Shqipëri. Themeluesit – Studentë dhe profesionistëve të rinj të arsimuar në BE & Universiteteve të njohura ndërkombëtare – janë pjesëmarrës dhe ish-fitues të bursave të European Forum Alpbach.

Qëllimet e Initiative Group Alpbach Albania:

Objektivat kryesore tëIGAA janë: Të promovojëinformacion rrethEuropean Forum Alpbachnë mesin estudentëve shqiptarëdhepër të inkurajuarata që tëaplikojë për tëmarrë pjesë këtë Forum.Krijimiinjë programitë bursave, në mënyrë për të dërguarstudentëtsi pjesëmarrës. IGAApromovonintegrimin evropiannë mesin etë rinjve nëShqipëri;kjo organizatëdo tëpromovojnëide të përgjithshme tëForumitnëterritorine Republikës sëShqipërisë,duke organizuarngjarjeformaleosejoformale, të tilla si panel diskutimi, bisedimetrreth vatrës, seminare, simpoziume, takime tëekspertëve, konferencë, diskutimetleksion, tryezave të rrumbullakëtadheforumenë lidhjeme temate më kryesore të Forumit. Inkurajimiibashkëpunimit mestë rinjvenënivele kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.

Anëtarët Iniciativa Group Alpbach Albania punojnë si ambasadorë të parimeve të European Forum Alpbach. Ne përfaqësojmë mendimet tona në bordet zyrtare dhe komitetet e European Forum Alpbach personalisht nga përfaqësuesit tanë legjitimë.

IGAA ka ndihmuar gjatë procesit të aplikimit studentë të Luarasit të cilët kanë qënë të interesuar për të marrë pjesë në këtë Forum i cili organizohet në muajin gusht në Alpbach të Austrisë. Si rrjedhoj e këtij bashkëpunimi reciprok me Universitetin Luarasi disa prej studentëve të këtij Universiteti kanë patur fatin të fitojnë bursa dhe të marrin pjesë në këtë Forum i cili është ndër më prestigjozët në Europë.