Konferenca “Reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të Shqipërisë në BE”

Konferenca “Reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të Shqipërisë në BE”

Konferenca “Reforma gjyqësore si një ndër 12 prioritetet e sfidës së integrimit të Shqipërisë në BE”u organizuar më 4 maj 2012, në Tiranë, ngaUnioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisëtë Universitetit “Luarasi” dhe “Qendrën Europiane” si dhe me mbështetjene Programit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri(JuST) dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.

http://www.reformakushtetuese.al/aktivitete/drejt-evropes-permes-drejtesise

https://www.yumpu.com/xx/document/view/17563182/reforma-gjyqesore-si-nje-nder-12-prioritetet-e-sfides-se-integrimit-te-

http://www.academia.edu/1945369/KORRUPSIONI_NË_SISTEMIN_E_DREJTËSISË_DHE_STRATEGJITË_A

http://www.panorama.com.al/gjyqesori-sot-me-keq-se-ne-2005/

http://shqiptarja.com/aktualitet/2731/cherie-bler-n–tiran–e-ftuar-n–konferenc-n-p-r-gjyq-sorin-78789.html

http://shqiptarja.com/aktualitet/2731/cherie-bler-ne-tirane-reforma-ne-gjyqesor-mban-peng-integrimin–79052.html

http://shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=79052