KU “Luarasi” në Gjyqin Imitues për lëndën e Procedurës Penale

KU “Luarasi” në Gjyqin Imitues për lëndën e Procedurës Penale

Nga Gjykata e Rrethit Tiranë, studentët e vitit të 3-të FD KU Luarasi në Gjyqin e Simuluar për lëndën Procedurë Penale. Në kuadrin e zhvillimit të praktikës dhe përgatitjes maksimale të studentëve.

Mbikqyrur dhe shoqëruar nga pedagogët e lëndës, Avokat Saimir Vishaj, Julinda Gjika dhe pedagogu Spiro Paço.