Leksion të hapur me studentët dhe kolegët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër

Leksion të hapur me studentët dhe kolegët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër

 

Nje ftese si Rektor i Universitetit Luarasi te zhvilloja nje leksion te hapur me studentet dhe koleget e fakulteti ekonomik te Universitetit Luigj Gurakuqi ne Shkoder.
Ne fund leksionit u nenshkrua nje Marreveshje Bashkepunimi per stafet akademike dhe studentet.
Universiteti Luigj Gurakuqi ka nje experence te gjate dhe te sukseshme ne aplikimin per projekte nga fondet IPA te BE dhe donatore te tjere potencial.
Bashkepunimi per aplikime te perbashketa vleresohet prioritar.
Mirenjohje