Leksioni i së Drejtës Penale Pjesa e Posaçme u zhvillua në Policinë Shkencore në Ministrinë e Punëve të Brendshme