Një model i suksesshëm i biznesit social

Një model i suksesshëm i biznesit social

Përshëndetje kolege dhe studentë,

Në vazhdën e përmirësimit të shërbimeve të ofruara nga KU “Luarasi” për studentët, sot u prezantua një model i suksesshëm i biznesit social nga zonja Albana Muça.
Qëndra Kallz, projekt i iniciuar një vit më parë që ofron shërbime për fëmijët. Studentët u inspiruan për të ndërmarrë iniciativa të tilla dhe u njohën me mënyrat strategjike të marketingut të ideve.
Zyra e Marrëdhënieve me publikun