Luarasi Auditorium, me temë “Ekonomia e dijes dhe sfidat”

Luarasi Auditorium, me temë “Ekonomia e dijes dhe sfidat”

Të dashur miq,

Sot, Rektori i KU Luarasi Prof.Dr Arben Malaj, zhvilloi Leksion të Hapur për studentët e Fakultetit të Ekonomisë së KU Luarasi, me temë ” Ekonomia e dijes dhe sfidat”.
Ky Leksion u zhvillua në formën e një bashkëbisedimi, ku pas parashtrimit të kocepteve kryesore ekonomike për temën studebtët ndërtuan pyetjet e tyre.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun