Luarasi mbështetës i projektit “Improving deregulation and the fiscal efficiency in Albania”

Luarasi mbështetës i projektit “Improving deregulation and the fiscal efficiency in Albania”

Një mundësi e shkëlqyer për studentët dhe stafin e Luarasit!

Luarasi mbështetës i projektit “Improving deregulation and the fiscal efficiency in Albania”. 
Ky projekt financohet nga Banka Botërore në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe implementohet nga Instituti Gjeorgjian PMCG dhe Instituti i Politikave Publike dhe Mirëqeversisjes (IPPM). Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i klimës së biznesit në Shqipëri. Për këtë arsye, projekti përmban 4 workshope me tematika të ndryshme të cilat do të zhvillohen tek Luarasi.

Sot, tematika e workshopit të parë: “Regjistrimi i Biznesit”

Risia: Stafi dhe Studentët pjesë e workshopeve pa tarifë pjesëmarrjeje!

Ju presim në ditët në vazhdim!!

Më shumë për projektin: 

http://www.ippm.al/2016/09/07/improving-deregulation-and-fiscal-efficiency-in-albania/