“Luarasi”, në kuadër të ditëve të këshillimit të karrierës, ne shkollen “Herman Gmeiner”.