Luarasi Sympozum: me teme “Transcending Security Challenges In The Western Balkans With Resilience”

Luarasi Sympozum: me teme “Transcending Security Challenges In The Western Balkans With Resilience”

Të dashur kolegë dhe studentë,

Te Enjten, më datë 25 Maj 2017 ora 18:00, në Sallën Polifunksionale Kati 2 ( fizik) KU Luarasi, organizohet nga KU Luarasi dhe Qendra George C. Marchal , Simpozumi me teme ” “Transcending Security Challenges In The Western Balkans With Resilience “.

Është mbajtur pranë KU Luarasi, Simpoziumi me temë” Transcending Security Challenges In The Western Balkans With Resilience “, në bashkëpunim me Qendrën George. C. Marchal.
Gjithashtu, gjatë këtij organizimi u nënshkrua Memorandum Bashkëpumimi mes palëve, KU Luarasi dhe Qendrës George C. Marchal. Zgjerimi i partneriteteve për ne është shumë i rëndësishëm për ofrimin e mundësive të ndryshmë për praktika për studentët tanë, për ti trainuar si dhe për të zgjeruar networkun e tyre.
Luarasi synon që në vitet e ardhme të ofrojë edhe programe të kurseve profesionale të sigurisë.

Bashkengjitur Axhenda.

Transcending Security Challenges In The Western Balkans With Resilience

Ju falenderojmë dhe ju mirëpresim!
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun