“Luarasi” vijon mbështjetjen e studentëve ekselentë,

“Luarasi” vijon mbështjetjen e studentëve ekselentë,

Universiteti “Luarasi” vijon mbështjetjen e studentëve ekselentë, duke i dhënë mundësi për të zhvilluar studimet në Universitetet më te njohura jashtë vendit.
Eriketa Qallia, studente ekselente në degën Informatikë-Ekonomike”, është shpërblyer me bursë të plotë për të vazhduar studimet e saj në Kinë.
Për më shumë informacion, mund të ndiqni kronikën e mëposhtëme: