Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin “Eqerem Cabej” Gjirokaster

Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin “Eqerem Cabej” Gjirokaster

 

Kolegji Universitar Luarasi zgjeron partneritetet e tij, sot, më datë 17.05.2017 është nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin “Eqerem Cabej” Gjirokaster.

Ky Memorandum ka për qëllim të forcojë promovimin dhe zhvillimin akademik, bashkëpunimin ndërmjet palëve mbi bazën e barazisë dhe përfitimit reciprok. Më konkretisht bashkëpunimi midis Luarasit dhe Unviversitetit “ Eqerem Cabej” në fushat e lartpërmendura do të konsistoj në bashkë-organizimi i leksioneve dhe programeve të trajnimeve afatshkurtra, aktivitetet e përbashkëta kërkimore, bashkë-organizimin e programeve të praktikës si dhe fusha të tjera bashkëpunimi të rëna dakord reciprokisht nga palët.

Takimi për nënshkrimin e Memorandumit u zhvillua në ambientet e KU Luarasi.

Është kënaqësi për të dyja palët të kemi partneritetin e njëra tjetrës, dhe të mirëpërdorim potencialin e përbashkët në të mirën e studentëve.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun