Memorandum Bashkëpunimi mes Kolegjit Universitar “Luarasi” dhe Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare

Memorandum Bashkëpunimi mes Kolegjit Universitar “Luarasi” dhe Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare

Përshëndetje,

Është nënshkruar sot Memorandum Bashkëpunimi mes Kolegjit Universitar Luarasi dhe Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare.

Rektori I KU Luarasi Prof.Dr Et’hem Ruka, u shpreh se vlerëson zgjerimin e partneritetit të autoriteteve publike dhe universiteteve, duke patur parasysh ndikimin pozitiv dhe mundësitë e reja që keto bashkëpunime sjellin për studentët.

Drejtori i AMF, Z.Koçi prezantoi para studentëve misionin, vizionin dhe veprimtarinë mbikqyrëse dhe rregullatore të institucionit.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun