Memorandum Bashkëpunimi mes KU “Luarasi” dhe Dhomës Kombëtare të Ndermjetësimit

Memorandum Bashkëpunimi mes KU “Luarasi” dhe Dhomës Kombëtare të Ndermjetësimit

Është nënshkruar sot Memorandum Bashkëpunimi mes KU Luarasi dhe Dhomës së Ndërmjetësve, në prezencën e studentëve të Fakultetit të Drejtësisë, të cilët do të jenë targeti që përfiton më tepër nga ky bashkëpunim.

Kjo marrëveshje ka për qëllim intensifikimin e bashkëpunimit institucional, dhe lehtësimin e angazhimit të studentëve të KU Luarasi pranë këtij institucioni që mund të gjenerojë eksperiencë te vecantë lidhur me praktikat.

Gjithashtu gjatë ligjëratës para studentëve përfaqësuesja e DHKN Znj.Drita Avdyli, konfimroi se nga ky bashkëpunim tarifa e studentëve të KU Luarasi për të ndjekur kursin e ndërmjetësimit do të jetë e përgjysmuar, dhe se nasistenca e ndërmjetësve për rastet e mundshme të studentëve apo familjarëve të tyre do të ofrohet falas.

Falenderojme Dhomën e Ndërmjetësve për gadishmerinë në konkretizimin e parashikimeve te MoU.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun