Mirëpritëm Z. Jean – Pierre DALLE, Inspektorin e Përgjithshëm të Administratës në Republikën e Francës

Mirëpritëm Z. Jean – Pierre DALLE, Inspektorin e Përgjithshëm të Administratës në Republikën e Francës

Të dashur miq,

Mirëpritëm dje, në datë 29 Mars 2017, në orën 11.30, Z. Jean – Pierre DALLE, Inspektorin e Përgjithshëm të Administratës në Republikën e Francës, në Leksion të Hapur për Luarasi Auditorium.

Ishte kënaqësi për ne të dëgjonim te flitej nga nje funksionar i lartë për binjakëzimin e Inspektoriateve reciprok të vendeve mike, Francë dhe Shqipëri.

Jemi mirënjohës lektorit për vizitën e rëndësishme!

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun!

 

http://www.insq.gov.al/reformimi-dhe-standartizimi-i-inspektimeve-sipas-praktikave-me-te-mira-europiane-me-qellim-sundimin-e-ligjit/