Mundësi për praktikat mësimore dhe internship-e pranë Bankës Raiffeisen

Mundësi për praktikat mësimore dhe internship-e pranë Bankës Raiffeisen

Të dashur kolegë dhe studentë,
Në vazhdën e përmirësimit të shërbimeve të ofruara nga KU Luarasi për studentët, sot u prezantua bashkëpunim i suksesshëm mes institucionit tonë dhe Bankës Raiffeisen.
Përfaqësues nga Banka Raiffeisen, prezantuan para studentëve mundësitë për praktikat mësimore dhe internship-e pranë tyre.
Ndërthurja e praktikës me toerine është celësi drejt një karrire të suksesshme, ndaj jemi të bindur se kjo orë e hapur leksioni shërbeu për ti informuar dhe inspiruar studentët tane.
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun