Mundësi për Punësim

Mundësi për Punësim

Ambasada Amerikane ka shpallur një pozicion të hapur në rolin e praktikantit në PAS-Public Affairs Section.
Për më shumë informacion mund të klikoni faqen e Ambasadës Amerikanë në Shqipëri:
https://al.usembassy.gov/