Mundësi të reja, 29 Shtator 2016/ New opportunities, 29 September 2016

Mundësi të reja, 29 Shtator 2016/ New opportunities, 29 September 2016

Te Luarasi kemi gjithmonë përparësi bashkëpunimin ndërkombëtar! Në kuadër të mundësive të ngritjes së strukturave të reja dhe zhvillimit e përforcimit të njësive ekzistuese, Rektori i Luarasit, Prof. Dr. Arben Malaj priti Dr.Nikolaos Dimitriadis, Drejtor i Zhvillimit në Institutin e Zhvillimit Ekzekutiv (EDI) për të diskutuar mbi:
– Hapjen e një programi masteri të përbashkët në Fakultetin Ekonomik dhe atë të Drejtësisë;
– Ngritjen e një Departamenti të Informatikës në funksion të Fakultetit Ekonomik;
– Rritjen e kapaciteteve të Kërkimit Shkencor.

Se ne jemi gjithmonë në kërkim të risive! Na ndiqni!

At Luarasi, international cooperation is always a priority! In the context of the possibilities of establishing new structures and the development and strengthening of existing units, the Rector of Luarasi, Prof. Dr. Arben Malaj received Dr.Nikolaos Dimitriadis, Director of Development at the Institute for Executive Development (EDI) to discuss on:
– Opening of a joint master’s program at the Faculty of Economics and Justice;
– The establishment of a Department of Informatics at the Faculty of Economics;
– Raising Capacities in the field of Research.

Cause we always strive for innovation! Follow us!

#zgjidhluarasin