Nënshkrim marrëveshje bashkëpunimi midis Institutit Konfuci dhe Kolegjit Universitar “Luarasi”

Nënshkrim marrëveshje bashkëpunimi midis Institutit Konfuci dhe Kolegjit Universitar “Luarasi”

Sot me datë 29 Shtator 2017 delegacion i nivelit të larte nga Universiteti i Studimeve Ndërkombetare të Pekinit, me president z.Peng Long, vizitoi ambjentet e Kolegjit Universitar “Luarasi”.

Qëllimi i kësaj vizite është nënshkrimi i një marrëveshje bashkëpunimi dy palësh midis Institutit Konfuci dhe Kolegjit Universitar “Luarasi”.

Zonat e bashkëpunimit do të përfshijnë fushat si në vijim:

Shkëmbimet akademike midis institucioneve.
Shkëmbimet e studentëve.
Ofrimi i kurseve të gjuhës kineze falas për studentët e KU “Luarasi”.
Konferencat e përbashketa.
Programe kulturore te përbashkëta.
Forma të tjera të bashkëpunimit akdemik.

Zyra e Marëdhenieve me Publikun.