Një regjistër kombëtar për autorët e krimeve seksuale, universiteti “Luarasi” tryezë të përbashkët konsultimi me shoqërinë civil

Një regjistër kombëtar për autorët e krimeve seksuale, universiteti “Luarasi” tryezë të përbashkët konsultimi me shoqërinë civil

Pedagogët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin “Luarasi” organizuan nje konsultimit publik lidhur me projektligjitn për krijimin e një regjistri publik dhe zyrtar për të gjithë personat qe kane kryer dhe janë dënuar për krime të natyrës seksuale.
Aktiviteti u zhvillua në Universitetin “Luarasi”,ne bashkepunim me Linjen e Këshillimit për Gra dhe Vajza, dhe drafti u konsultua nen për nen nga stafi i eksperteve te Fakultetit te Drejtesise teksa shoqëria civile nen Drejtimin e Iris Luarasit mbajti shënimet përkatëse pas mendimeve dhe sugjerimeve te stafit akademik të “Luarasit”.
Për më shumë informacion, artikullin e plotë mund ta lexoni në linkun e mëposhtëm:

Për më shumë informacion, artikullin e plotë mund ta lexoni në linkun e mëposhtëm:

Një regjistër kombëtar për autorët e krimeve seksuale, universiteti “Luarasi” tryezë të përbashkët konsultimi me shoqërinë civile