Njoftim i rëndësishëm – Plotësimi i formularit A1 dhe A1Z

Njoftim i rëndësishëm – Plotësimi i formularit A1 dhe A1Z

Njoftim i rëndësishëm – Plotësimi i formularit A1 dhe A1Z

Si kandidat/aplikant për studime bachelor për vitin akademik 2020-21 ju duhet paraprakisht të plotësoni në gjimnazin tuaj formularin A1/A1Z.

Plotësimin e formulareve nevojitet ta kryeni nga data 19 Maj deri në 24 Maj 2020. 

Për pyetje apo paqartësi na kontaktoni në info@luarasi-univ.edu.al ose shikoni linkun e mëposhtëm:

http://qsha.gov.al/infos/matura_2020/urdher_a1_a1z_2020.pdf