Njoftim KU “Luarasi”

Njoftim KU “Luarasi”

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe në nenet 13 dhe 14 të Statutit të KU “Luarasi”, është zhvilluar mbledhja e parë e Senatit Akademik të Kolegjit Universitar “Luarasi, ne përfundim të se ciles, u vendos, miratimi i dy zëvendësrektorëve, Prof Asc Stefan Qirici dhe Prof Asc Dr Rezana Konomi.

(neni 17 i Statutit të KU “Luarasi”)

Bashkengjitur CV

Prof. Asc. Stefan Qirici CV

Prof. Asc. Dr. Rezana Konomi CV