Njoftim! OSCE NJË ORGANIZATË NDËRKOMBËTARE SHUMË E VEÇANTË