Njoftim për kandidatët për studentë në SHLUJ “Luarasi”, për vitin akademik 2016-2017.