NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË DEPARTAMENTIN E SË DREJTËS PENALE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË DEPARTAMENTIN E SË DREJTËS PENALE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN “LUARASI”, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. __, datë 16.07.2020 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2020 – 2021, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Departamentin e së Drejtës Penale të Fakultetit te Drejtësisë:

Klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë