NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plotë për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Departamentin e Stomatologjisë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore

Klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë