NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr.2, datë 10.08.2021 “ Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për pedagog prane Departamentit te Infermierise të Fakultetit të Shkencave Mjekësore.

Klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë