NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT TË UNIVERSITETIT “LUARASI” PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Universiteti “Luarasi”, në zbatim të Urdhrit të Rektorit Nr. 1, datë 14.7.2021 “Për punësimin e personelit akademik me kohë të plote për vitin akademik 2021 – 2022”, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës Përgjegjës i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit:

Klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë