NJOFTIM

NJOFTIM

Të nderuar studentë!

Në bazë të Udhëzimit Nr. 52, datë 03.12.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë”,  ju njoftojmë se për tu pranuar në programet e studimit të ciklit të dytë – Master i Shkencave dhe Master Profesional – studentët duhet të vërtetojnë njohjen e nje nga pese gjuhet e huaja të renditura në vijim:

  1. Gjuha Angleze
  2. Gjuha Frënge
  3. Gjuha Gjermane
  4. Gjuha Italiane
  5. Gjuha Spanjolle

Rregullorja e Brendshme e SHLUJ “Luarasi” përcakton se për pranimin në këtë cikël studimi kandidati duhet të vertetojë njohjen e gjuhës së huaj në nivelin B1. Sipas udhëzimit njihen testet e gjuhëve të huaja ne vijim:

Niveli

B1

Gjuha Angleze

Cambridge

PET

IELTS

4.0/5.0

TOEFL Internet-based Test (iBT)

57/86

TOEFL paper-based Test (ITP)

460

TOEIC

381/649

GESE

APTIS

Aptos B1

Gjuha Gjermane

Gothe-Institut

ZD

TestDaF

Gjuha Franceze

TFI

345/604

DELF

DELFB1

TCF

TCF 300 – 399

TEF

TEF 361 – 540

Gjuha Italiane

Peruggia

CELI2 livello 2

Sicnna

CILS uno B1

Gjuha Spanjolle

DELE

DELE inicial