Pirateria dëmton kulturën dhe integritetin e një kombi Të respektojmë të drejtat e autorit në Republikën e Shqipërisë

Pirateria dëmton kulturën dhe integritetin e një kombi Të respektojmë të drejtat e autorit në Republikën e Shqipërisë

 

Zyra Shqiptare për Të Drejtën e Autorit pranë Ministrisë së Kulturës ka shpallur Konkursin Kombëtar në shkollat e Sistemit Universitar mbi konceptet dhe parimet e të drejtës së autorit dhe  të drejtave të lidhura me to.

 

Më datë 14 prill 2015 në Tiranë në ora 10:00 hapi siparin e konkursit kombëtar SHLUJ “LUARASI”, për të vijuar më pas me SHLUJ-të e tjera në shkallë vendi.

 

Ky aktivitet vjen në kuadër të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale, ditë e cila festohet në mbarë botën nga shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale çdo 26 prill.

Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale është një rast tjetër për të kremtuar risinë dhe krijimtarinë në jetën tonë, por edhe për të deshmuar përkushtimin e shoqërisë tonë për mbrojtjen e pasurisë intelektuale, të drejtave të autorit dhe të drejtave fqinje me to.

Çdo vit, Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO), përzgjedh një slogan për të frymëzuar komunitetin global të krijuesve,  mbrojtësve  të pasurisë inetelektuale, por edhe për të evidentuar një aspekt të sistemit unik të bashkëpunimit ndërplanetar, sigurimit të vijimësisë së krjimtarisë.

Kushdo që jemi, kudo që ne jetojmë, cilatdo qofshin rrethanat tona, ne të gjithë kemi kapacitet për të krijuar. Dhe është kjo krijimtari e njeriut që është përgjegjëse për përmirësimin e cilësisë së jetës tonë në çdo sferë: kujdesi ynë mjekësor, transportin tonë, komunikimi ynë, argëtimin tonë. Qëllimi i pronësisë intelektuale është që të promovojë kushtet që ndihmojnë këtë kreativitet dhe kapacitetin inovator të lulëzojë në të gjithë botën.

Mënyra në të cilën njerëzimi shpreh vetveten krijues ka ndryshuar thellësisht në 30 vitet e fundit. Njerëzit kanë krijuar në mënyra gjithnjë e më emocionuese. Ne kemi parë një shpërthim tek përdoruesit – përmbjatje të gjeneruara, dhe numër të madh të njerëzve që vijnë së bashku – përmes turmave – ndihmuese dhe platformat e hapura të inovacionit, për shembull – që marrin pjesë në krijime kolektive. Ky bashkëpunim kreativ është hapja e mundësive të reja të pasura për njerëzimin.

Zhvillimet e ardhshme në shkencat e jetës, për shembull, mund të transformojnë jetët tona. Teknologjia e Informacionit, biologjia molekulare, mjekësia rigjeneruese, madje edhe të teknologjive të tilla si printimi 3D po vijnë së bashku rreth shkencave të jetës për të gjeneruar potenciale të jashtëzakonshme.

Në Ditën Botërore të Pronësisë Iintelektuale ne i inkurajojmë njerëzit që të reflektojnë për rolin e pronës intelektuale në botën tonë në ndryshim. Theksojmë se ka një gjeni të caktuar në pronën intelektuale. Çfarë ajo që ne duam është të krijojmë një nxitje të veçantë për investime në kërkim dhe zhvillim, në risi, dhe në krijimin dhe prodhimin kulturor.

Për sa më lart, në kuadër të kësaj dite të rëndësishme për respektimin dhe mbrojtjen e krijimitarisë së mendjes njerëzore, ZSHDA ndër të tjerash ka vendosur të organizojë këtë aktivitet, i cili konsiston në një konkurs kombëtar ku janë përfshirë SHLUJ-të jopublike dhe publike në shkallë vendi, nga fusha e të drejtës së autorit dhe pronësisë intelektuale në tërësi.

Aktiviteti zhvillohet nga Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit në bashkëpunim edhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, si dhe Stafet Akademike të çdo SHLUJ në Tiranë dhe në Rrethe por edhe me mbështetjen e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës “Arbnori”, Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Microsoft /Slloveni.

Edukimi dhe informimi për gjeneratën e re që po rritet sjell uljen e nivelit të piraterisë dhe shkeljeve në një vend të caktuar, eksperiencë kjo e provuar në shumë vende të zhvilluara.

Ndërgjegjësimi i komunitetit dhe i shoqërisë në tërësi si dhe arsimimi në këto çështje, janë ndër shtyllat kryesore të Strategjisë Kombëtare të Zbatimit të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale 2010-2015.

Sa më i madh të jetë informimi i konsumatorit për rëndësinë dhe rolin e të drejtave të PI-së, aq më i ulët do të jetë niveli i piraterisë dhe shkeljeve të tjera në vend.

Misioni i çdo qeverie të çdo vendi të botës është që kultura dhe prodhimtaria intelektuale vendase të zhvillohet, përhapet, promovohet e stimulohet, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikave efikase në funksion të respektimit të mbrojtjes së produktit intelektual.

 

Gjatë fazës finale të konkursit do të shpërndahen çmime simbolike dhe çertifikata për vendin e parë, të dytë dhe të tretë, si dhe mjaft broshura informative dhe mjete të tjera promocionale.

Ndërgjegjësimi i komunitetit dhe i shoqërisë në tërësi si dhe arsimimi në këto çështje, janë ndër shtyllat kryesore të Strategjisë Kombëtare të Zbatimit të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale 2010-2015. Sa më i madh të jetë informimi i konsumatorit për rëndësinë dhe rolin e të drejtave të PI-së, aq më i ulët do të jetë niveli i piraterisë dhe shkeljeve të tjera në vend.

 

Konkursi final midis SHLUJ-ve të vendit do të finalizohet në Tiranë më datë 24 Prill 2015, ku do të shpallen edhe fituesit e kësaj gare dhe do të shpërndahen çmime simbolike.