PLOTËSIMI I FORMULARIT A1Z NGA MATURANTËT E VITEVE TË KALUARA

PLOTËSIMI I FORMULARIT A1Z NGA MATURANTËT E VITEVE TË KALUARA

Dëshirojmë t’ju bëjmë me dije të gjithë maturantëve të viteve të kaluara (përpara vitit 2018), të cilët për arsye të ndryshme (provime të mbartura, etj.,) nuk kanë arritur të plotësojnë formularin A1Z, se mund të shfrytëzojnë edhë një mundësi tjetër në vijim!

Konkretisht, në periudhën 21 – 23 GUSHT 2018, do të rihapet PORTALI I MATURËS SHTETËRORE, prej orës 08:00 – 16:00.
Për këtë arsye, duhet të paraqiteni pranë gjimnazit/shkollës suaj të mesme, për të plotësuar formularin A1Z, me fotokopjen e noterizuar të diplomës së gjimnazit/shkolls së mesme.

LUARASI! EDUKOJMË MENDJE, NDRIÇOJMË JETË!