PREZANTIMI I TRAJNIMEVE PROFESIONALE- PRAKTIKE, SI PLOTËSIM I NJOHURIVE TEORIKE TË STUDENTËVE

PREZANTIMI I TRAJNIMEVE PROFESIONALE- PRAKTIKE, SI PLOTËSIM I NJOHURIVE TEORIKE TË STUDENTËVE

Studentet e Universitetit Luarasi tashmë ndihen më të sigurt përballe tregut të punës, pasi universiteti ofron mundesi reale per punësimin e tyre pas marrjes se diplomes. Sot është finalizuar trajnimin në kuadër te projektit rekrutim trajnim dhe punësim i burimeve njerezore me studente te Financë-Bankës dhe Administrim Biznesit të Fakultetit Ekonomik. Trajnerë nga “Qendrën e Didaktike IRISOFT” kanë testuar studentet dhe i ka plotësuar ata për mangesite dhe kërkesat profesionale që iu duhen për të qëne kompetitiv në tregun e punës, më pas ajo shërben si një ure lidhëse me bizneset për ti punësiar ata. Ky trajnim i kompletoi studentet me njohuritë praktike dhe profesionale me qëllim për ta gjetur veten në tregun e punes kur të dalin nga bankat e shkolles. Tashmë ata kanë epërsi krahasuar me studnetët e tjerë pasi trajnerë të kualifikuar punojnë sëbashku me ta për ti bërë sa më kompetitivë kur të përballen me kërkesat e tregut.

PREZANTIMI I TRAJNIMEVE PROFESIONALE- PRAKTIKE, SI PLOTËSIM I NJOHURIVE TEORIKE TË STUDENTËVE”

Workshopi I – 09 Prill 2015, Ora 13.00 për modulin:

Menaxhim dhe Marketing

  • Drejtues: Z. Alfred Mema – Project Manager dhe Strateg Marketingu
  • Kohëzgjatja : 90 minuta
  • Prezantim i Ideimit dhe Ndërtimit, Faktik dhe Praktik, të një Strategjie të Suksesshme Marketingu dhe Menaxhimi.

Kontabilitet Praktik

  • Drejtues: Znj. Greta Gremi – Kontabël e Miratuar dhe Audit i Miratuar
  • Kohëzgjatja: 90 minuta
  • Prezantim i Programit  mbi Konceptet e Kontabilitetit Praktik deri tek Bilanci Real Perfundimtar, në Praktikë.

Workshopi II – 14 Prill 2015, Ora 13.00 për modulin:

Financë – Bankë

  • Drejtues: Znj. Ela Tandini – Drejtoreshë dege NBG BANK
  • Kohëzgjatja: 90 minuta
  • Prezantim i Programit të Punës së një Punonjësi Banke në Praktikë, nga Pozicioni i Arkës deri tek Drejtori i Degës.