Prof. Dr. Ethem Ruka, në përfundim të konferencës ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Prof. Dr. Ethem Ruka, në përfundim të konferencës ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri”

Rektori i Universitetit “Luarasi”, Prof. Dr. Ethem Ruka, në përfundim të konferencës ndërkombëtare me temë “Shëndeti, Drejtësia Sociale dhe Ekonomike për të moshuarit në Shqipëri” tha se kjo konferencë ka si synim zgjidhjen e problematikave financiare të të moshuarve dhe ofrimin e një jete sa më dinjitoze për ta. Sipas Prof. Dr. Rukës, detyra e universitetit është të shtrojë problemet për zgjidhje bashkë me shoqërinë civile dhe agjencitë e tjera. Ata që vendosin janë politikëbërësit.
Për më shumë informacion, artikullin e plotë mund ta lexoni në linkun e mëposhtëm:

“Luarasi”, konferencë ndërkombëtare për të moshuarit