Provimi i anglishtes-Aptis

Provimi i anglishtes Aptis për Master dhe Doktoraturë | British Council

 

 

Kontakt

Rr e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, kodi postar 1010, Njësia Admin 2 – Tiranë  [Find on Google Maps] 

Sekretaria Aptis: 0682034060

Email:  linda.gjoni@luarasi-univ.edu.al 

www.luarasi-univ.edu.al

Provimi i anglishtes Aptis për Master dhe Doktoraturë | British Council