Radio Televizioni Shqiptar-Tregtia sektori ku punësohen më shumë shqiptarët , “20 Mars 2018”