Seminari Entrepreneurship between SME and $1B Startup

Seminari Entrepreneurship between SME and $1B Startup

Luarasi mirëpriti folësen dhe mentoren e njohur nga Izraeli: Znj.Toot Shani.

Znj.Shani në një workshop me temë “Entrepreneurship between SME and $1B Startup”, sfidoi studentët e Luarasit të mendonin si sipërmarrës dhe të shfaqnin iniciativën e tyre në fushën e biznesit. Eksperienca e saj në Kompanitë Match-Maker dhe aktivizimi i saj në aktivitetet e ndryshme të sipërmarrjes, e bëjnë Toot Shani-n një shembull mjaft të mirë të iniciativës së lirë dhe sipërmarrjes rinore.