Simpozumi me teme “Financimi i terrorizmit; Impakti i zhvillimeve te Radikalizmit dhe Terrorizmit te Rajonit te Ballkanit Perendimor ne Bashkimin Europian”

Simpozumi me teme “Financimi i terrorizmit; Impakti i zhvillimeve te Radikalizmit dhe Terrorizmit te Rajonit te Ballkanit Perendimor ne Bashkimin Europian”

Te dashur miq,

Te Premten, më datë 28 Prill 2017 ora 14:30, në Sallën Polifunksionale Kati 1 KU Luarasi, organizohet nga KU Luarasi dhe IPOS, Simpozumi me teme ” Financimi i terrorizmit; Impakti i zhvillimeve te Radikalizmit dhe Terrorizmit te Rajonit te Ballkanit Perendimor ne Bashkimin Europian”

Ju falenderojmë dhe mirëpresim!

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun