Sondazhi Kombëtar i Studentëve

Sondazhi Kombëtar i Studentëve

Të nderuar studentë,
Në vijim të zhvillimit të trajnimit me temë “Sondazhi Kombëtar i Studentëve” të organizuar nga ASCAL, ju rikujtojmë, ashtu siç jeni këshilluar gjatë takimeve informuese, të merrni pjesë në këtë sondazh.
Pjesëmarrja juaj do të ishte e rëndësishme për zhvillimin efektiv të këtij sondazhi.