Sot, workshopi i dytë i projektit të mbështetur nga Luarasi: “Improving deregulation and the fiscal efficiency in Albania”.

Sot, workshopi i dytë i projektit të mbështetur nga Luarasi: “Improving deregulation and the fiscal efficiency in Albania”.

Sot, workshopi i dytë i projektit të mbështetur nga Luarasi: “Improving deregulation and the fiscal efficiency in Albania”.

Ky projekt financohet nga Banka Botërore në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe implementohet nga Instituti Gjeorgjian PMCG dhe Instituti i Politikave Publike dhe Mirëqeversisjes (IPPM). Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i klimës së biznesit në Shqipëri.

Tema e diskutimit të sotëm:  “Construction Permits and Getting Electricity”