Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në KU Luarasi në një seancë gjyqësore