Tek Luarasi vazhdojmë regjistrimet për studimet e ciklit të dytë Master pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Ekonomisë.

Tek Luarasi vazhdojmë regjistrimet për studimet e ciklit të dytë Master pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Ekonomisë.

 

Pranë nesh ju krijohet mundësia për të studiuar në programet Master Shkencor:

Bankat dhe Tregjet Financiare

Menaxhim Ekzekutiv

E Drejtë Civile dhe Tregtare

E Drejtë Penale

E Drejtë Publike dhe Administrative

 

Për të ndihmuar në procesin e regjistrimit në programet Master, Luarasi ka një risi për të gjithë ata studentë që duhet të japin provimin e gjuhës së huaj Angleze, bashkëpunimin me Qendrën e Gjuheve të Huaja STA.

Ju mirepresim sot!