Trajnimi me temë “Brand Yourself”

Trajnimi me temë “Brand Yourself”

Diten e shtunë, më 7 Maj, në Auditorin Luarasi, ora 9.15-14.00 u zhvillua trajnimi me temë “Brand Yourself” nga Qendra Globe Tik & Language Education me mbështetjen e EIPASS ALBANIA dhe RED BULL.
 
Tematikat që u trajtuan ishin:
 
1- Marka: Rëndësia dhe vlera e saj
2- Ndërtimi i markës personale
3- Roli i Marketingut dhe Kreativiteti
4- Pronësia Intelektuale
5- Inovacioni dhe Kërkim Zvhvillimi
6- Lidershipi dhe Qëndrueshmëria
 
Trajnimi u mbyll me sukses dhe do të zhvillohet sërish në bashkëpunim me SHLUJ Luarasi.