Trajnimi me temë Private Banking

Trajnimi me temë Private Banking

Ditën e premte datë 04 Tetor 2013,  Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Luarasi” ne bashkepunim me Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) organizon  trajnimin me temë “Private Banking”.

Objektivi i ketij trajnimi do te jete kualifikimi i punonjesve te bankave mbi funksionimin ,avantazhet dhe risqet e Private Banking.

Disa nga temat kryesore qe do te trajtohen do te jene:

  1. Definition and situation of Private Banking in the world.
  2. The organization of a Private Banker: the commercial network.
  3. The management of customers’ assets: size, risk, return, diversification, etc..
  4. A delicate activity: transparency, advisory, money, laundering etc..
  5. Private Banking in practice

 

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB)  http://www.aab.al/al/

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Luarasi”   http://www.luarasi-univ.edu.al/