Universiteti “Luarasi” nënshkruan memorandium bashkëpunimi me Universitetin FON

Universiteti “Luarasi” nënshkruan memorandium bashkëpunimi me Universitetin FON

Ne kuader te nje zhvillimi sa me te qendrueshem te mardhenieve mes Universiteteve te Rajonit, si dhe nje bashkepunimi strategjik me Maqedonine e veriut ne fushen e arsimit, diten e sotme Univesiteti Luarasi ne Bashkepunim me Univesitetin Fon te Maqedonise se Veriut i perfaqesuar nga Z. Sefer Canoski, President i Bordit Akademik, Prof. Ljubomir Frckoski, Dekani Fakultetit te Drejtesise dhe Shkecave Politike dhe Z. Igor Jovanoski Drejtor i Marredhenieve me Jashte, nenshkruan nje memorandum bashkepunimi te shtrire ne disa fusha prioritare.
Me rendesi u theksuan fushat e bashkepunimit te perbashket te tilla si, shkembimi i stafit akademik dhe studentor, projektet e perbashketa rajonale, programet Erasmus + si dhe programe te tjera te Bashkimit Evropian apo te Western Balkans Fund. Me rendesi nga te dy palet u paraqit po ashtu shtrirja e nje bashkepunimi me te ngushte per programet e perbashketa master dhe phd, ne fusha studimi te tilla si, drejtesia, ekonomia, siguria kibernetike si fushe e rendesishme dhe trend ne europe per te cilen ka nje nevoje ne rritje te ekspertizes ne kete fushe, gjeopolitika e ballkanit, programe te tjera per studime te bashkimit evropian, si dhe u konsiderua mundesia per te bashkepunuar ne programe te reja te perbashketa mes dy vendeve.