UniversitETI “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të parë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2020-2021!

UniversitETI “LUARASI” shpall listat e aplikantëve fitues të raundit të parë, në programet e studimit Bachelor, për vitin akademik 2020-2021!

 

Fakulteti  Drejtësisë –    Drejtësi

Fakulteti Ekonomik –     Administrim Biznesi

Fakulteti Ekonomik –     Financë Bankë

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit – Informatikë Ekonomike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit –  Teknologji Informacioni dhe Inovacioni