Universiteti “Luarasi” zhvilloi leksion të hapur me Dr. Mark Peterson

Universiteti “Luarasi” zhvilloi leksion të hapur me Dr. Mark Peterson

Universiteti “Luarasi” zhvilloi leksion të hapur me Dr. Mark Peterson, profesor pranë Universitetit të Wyoming në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fushat e marketingut dhe të praktikave të qendrueshme të biznesit. Leksioni me temë “Sustainability in Albania”, u zhvillua me studentët e Fakultetit Ekonomik.
Dr. Mark Peterson është Doktor i Shkencave në fushën e marketingut, profesor në lëndët e marketingut dhe të praktikave të qendrueshme të biznesit në Universitetin e Wyoming, editor i Revistës së Makromarketingut, konsulent i më shumë se 500 start-upeve në SHBA dhe autor i librit “Organizatat e Qendrueshme: Një perspektivë Makromarketingu”.